Liate podlahy

Liate podlahy sú moderné, trvácne a na udržbu nenáročné. Realizujeme viacero druhov podláh a to:
  • priemyselné podlahy hál
  • spevnené plochy a plochy parkovísk
  • cestné komunikácie
  • interiérové podlahy betónové
  • anhydridové podlahy
  • epoxidové podlahy